Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi “Net Ücret” Üzerinden Yapılan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücreti Vergi Dikkate Alınarak Hesaplanmaktadır