Büyükşehirlerde Münhasıran Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı ile Uğraşanlar Basit Usul Kapsamına Alındı