Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu2nun 31 Mayıs 2016 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor