6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur