İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 31 Aralık 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı