Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanlar ile Özel Etiket ve İşaretleri Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünleri İmal veya İthal Eden Mükelleflerin Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı