Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2022 Yılı İçin Arttırıldı