Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları