Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-41 *Muhasebe Stajyerlerinin Profili Üzerine Bir Araştırma * Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Vergi Planlaması İlişkisi * Araştırma Geliştirme Giderlerinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi * Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanımının İncelenmesi