Sürdürülebilirlik

HİZMET KALİTESİ REHBERLİĞİNDE

MESLEĞİMİZDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ YÖNETİYORUZ.

Mesleği icra etmenin büyük bir sorumluluk ve emek gerektirdiği günümüzde, mesleğimizi ve mesleki firmamızı sürdürülebilir kılmak, hizmetlerimizi kalite temelinde şekillendirmek ve bu temele göre faaliyetlerimizi konumlandırmak, dijital teknolojinin hızla iş hayatımıza da girmesi ve mesleğimizde dönüşüme yol açmasıyla, adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu zorunluluklar, mesleğimizdeki açılımlar kadar, teknolojinin kullanımı, büro yönetimi, etkili ve etkin iletişim ortamının sağlanması, çalışanların eğitimi, hizmetlerin sunulduğu mekanların yapısı, kurumsal çalışma, güçlü ve etkili müşteri ilişkileri ve kaliteli hizmet sunumunu da gündemimize almamızı gerektirmektedir.

Kaliteye yatırımla yarattığın değer Müşteride bağlılık sağlar.

Günümüzde modern hizmet anlayışı, müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini hareket noktası alarak müşteri memnuniyetinin hizmet kalitesi ile sağlanabileceğini kabul etmektedir.

Bu bağlamda kaliteli hizmet için çalışmak ve bu hizmeti müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun şekilde sunmak, ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut müşteriyi memnun etmek ve kaybetmemek kadar, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerini etik değerleri de dikkate alarak en iyi şekilde yerine getirmek, müşteriye daha geniş yelpazede hizmet sunmak ve mesleğin katma değerini anlamlı düzeyde artırmak, hizmet kalitesi odaklı çalışmaları gerektirmektedir.

Hizmet kalitende değer Müşterinde daha yüksek güven ve saygınlık

TÜRMOB olarak 13.08.2017 tarih ve 30153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”, bu gereklilikleri şekillendiren mevzuatımız olup, Karar’ın uygulanmasında yol gösterecek Rehber, Rehber’in uygulanma adımlarını üyelerimize sunan kılavuzlar hazırlanarak siz meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.

Ayrıca bu süreçte öz değerlememizi yaparak izleyeceğimiz yola ışık tutacak bilgilenmemizi sağlayan “TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite Öz Değerlendirme Formu” da geliştirilerek sizlere sunulmuştur.

Bu Sayfamızın amacı, belirttiğimiz süreçte, hizmetlerimizi kalite temelinde yapılandırmamıza ışık tutacak çalışmaları ve uluslararası uygulamaları; daha güçlü meslek mensupları olarak ülkemiz ekonomisine ve iş dünyasına katkılarımızı sunarken, hedeflediğimiz daha güzel yarınlara bizi ulaştıracak bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır.