KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı