Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı