Kooperatiflerin Dış Denetiminde 3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensuplarının Görevlendirilmesi