Menkul Satış Sözleşmelerine İlişkin Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden Yerine Getirilmesi ve Kabulüne İlişkin Değişiklik Yapıldı