Deprem Bölgesinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlerin Olağanüstü Hal Süresince Ödeyecekleri Sigorta Primi İşveren Hissesinin Tamamı Hazinece Karşılanacaktır