2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak