Depremin Ticari ve Mali Hayata Yönelik Tahribatını Azaltmak İçin Alınması Gereken Acil Önlemeler