Kooperatiflerde güven sorunu bağımsız denetimle aşılır

Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir

Mevzuat Sirküleri 2021/192

4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı %20'den %50'ye Yükseltildi

Mevzuat Sirküleri 2021/191

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 159. Sayısı

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 159. Sayısı

Teşekkür ederiz...

Genel Başkanımız Emre KARTALOĞLU Bloomberg HT kanalına “Vergi Yasalarındaki yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UYGULAMA EĞİTİMİ" e- Eğitim No: 26

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

Muhasebe Meslek Mensupları İçin Uluslararası Etik Kurallar El Kitabı

Basında TÜRMOB – Ekim 2021