Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular

TÜRMOB: Etik kuralların, dili, dini, ırkı, milliyeti olamaz…

7194 Sayılı Kanun ile Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları-II

Özel Mevzuat Sirküleri 2020/39

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı

Mevzuat Sirküleri 2020/38

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Önemli Duyuru

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

LUCA e-Dergi 46. Sayısı

PANELE DAVET

Panele Davet