2023 Yılı Harç Tutarları

Mevzuat Sirküleri 2023/10

ACCA Mart 2023 Sınav Dönemi Eğitimleri Başlıyor

2023 Yılı İçin Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2023/9

7420 Sayılı Kanun’un Ücret İstisnaları Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2023/8

2023 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri

Mevzuat Sirküleri 2023/7

2023 Yılı Damga Vergisi Tutarları

Mevzuat Sirküleri 2023/6

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 30 Haziran 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2023/5

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Arttırıldı

Mevzuat Sirküleri 2023/4

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergi Tutarları

Mevzuat Sirküleri 2023/3

Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler

Mevzuat Sirküleri 2023/2