SLIDER ARŞİV

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2024/58

Kariyer Merkezi

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

Mevzuat Sirküleri 2024/57

ETİK KURALLAR, Örnek Olay 15/A: Mesleki Görevlendirmede Etik Standartlar

Döviz Girişine Hizmet Eden ve Yabancı Para ile Finanse Edilen Yatırımlara İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

Mevzuat Sirküleri 2024/56

TÜRMOB Bizden Haberler Dergisi 192. Sayısı

Enflasyon düzeltmesine vergi teşviki getirilmeli

KDV Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Mevzuat Sirküleri 2024/55

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

Mevzuat Sirküleri 2024/54

TÜRMOB Uluslararası Dergisi 98. Sayısı