7326 sayılı Kanun Madde 6/3 Kapsamında Beyanname

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Gereğince Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler

MUHSGK/APHB’de Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Açıklandı

Mevzuat Sirküleri 2021/139

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK'ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

Mevzuat Sirküleri 2021/138

7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler

Mevzuat Sirküleri 2021/137

SGK ile Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükellefler Hakkında Duyuru

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor

Mevzuat Sirküleri 2021/136

Varlık Barışından Yararlanma Süresi Altı Ay Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2021/135