İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

VUK SİRKÜLERİ / 136

Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü

LUCA e-dergi 55. sayısı

Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi

Mevzuat Sirküleri 2021/144

Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26.07.2021 Olarak Belirlenmiştir

Mevzuat Sirküleri 2021/143

1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Mevzuat Sirküleri 2021/142

Mevzuat Sirküleri 2021/141

Yapılandırma Kanunu Rehberi

Mevzuat Sirküleri 2021/140