Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primlerinin Kullandıkları Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı

Mevzuat Sirküleri 2021/146

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

"Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu"nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor

Mevzuat Sirküleri 2021/145

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na Göre MATRAH ARTIRIM TUTARLARINI HESAPLAMA ARACI

Çevreyi korumak için vergisel yaptırımlar uygulanmalı

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

VUK SİRKÜLERİ / 136

Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü