SGK, Tebligatlarını Elektronik Ortamda Yapacak

Mevzuat Sirküleri 2021/183

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları Başladı

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-64

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-64

Ekonomide dengeleme için ÖTV ve KDV indirilmeli

TÜRMOB Ba/Bs Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!...

“Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”…

7326 Sayılı Kanun'un 5'inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin GİB Rehberi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/182

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/181

Limited Şirketlerde Yasal Temsilcinin Sorumluluk Dönemine İlişkin Kanun Yararına Temyiz Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/180