Afet Riski Kapsamında Dönüşüme Tabi Tutularak Satılan Taşınmazlarda Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Mevzuat Sirküleri 2022/129

İhale Kararlarından Doğan Damga Vergilerinin VUK’nın Düzeltme-Şikayet Hükümleri Kapsamında İncelenebileceğine İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Mevzuat Sirküleri 2022/128

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesinin Şekil ve Muhtevası Değiştirildi

Mevzuat Sirküleri 2022/127

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Mevzuat Sirküleri 2022/126

Mevzuat Sirküleri 2022/125

2022/Haziran Ayı MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 29 Temmuz 2022 Tarihine Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2022/124

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /144

Yabancılar ve/veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı

Mevzuat Sirküleri 2022/123

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İşletiminde Olan Otoyollar ile Köprülerden Geçiş Ücretlerini Ödemeden Geçiş Yapılması Halinde Ceza Uygulaması

Mevzuat Sirküleri 2022/122

Kabahatler Kanunu’na Göre Kesilen Cezalara İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2022/121