Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Artırımlı Olarak Kurum Kazancından İndirilmesine İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı ve Belirlenen Göstergeler Genişletildi

Mevzuat Sirküleri 2023/27

2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Özel Sirküler: 2023 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Hadler

Mevzuat Sirküleri 2023/26

MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ ERİDİ!..

01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

Mevzuat Sirküleri 2023/25

Özel Sirküler: 2023 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

Mevzuat Sirküleri 2023/24

2023 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

Mevzuat Sirküleri 2023/23

2023 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %11,75 Olarak Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2023/22

2023 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler

Mevzuat Sirküleri 2023/21