BASINDA TÜRMOB – Eylül 2021

Mali Mevzuat Yorum/Uygulama Sirküleri – Sirküler No: 10

Aşılanma ve yönlendirici vergilendirme

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının ‘‘Varlıklarda Değer Düşüklüğü’’ Bölümüne ilişkin modül yayımlanmıştır

7318 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2021/177

GVK Geçici 67'nci Maddeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Mevzuat Sirküleri 2021/176

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Mevzuat Sirküleri 2021/175

2022 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi

Mevzuat Sirküleri 2021/174

Mevzuat Sirküleri 2021/173

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı