Meslek Mensuplarının Sorumluluğuna İlişkin Rapor Yazılabilmesine Yönelik Temel Noktalarda Uygulamada Yaşanan Sorunları Çözümlemek İçin Açıklamalar Yapılmıştır

Mevzuat Sirküleri 2022/138

SGK, 6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı

Mevzuat Sirküleri 2022/137

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Mevzuat Sirküleri 2022/136

ACI KAYBIMIZ…

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir

Mevzuat Sirküleri 2022/135

Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır?

Mevzuat Sirküleri 2022/134

HALKBANK GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Varlık Barışının Usul ve Esasları Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2022/133

Vergi yükünün kaldırılamaz ağırlığı

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ / Örnek Olay-7