Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 142 "Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi 3 Haziran 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır."