e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Arasındaki Farklar

e-Arşiv e-Fatura
e-Fatura kapsamı dışındaki firmalara ve son kullanıcılara düzenlenir.e-Fatura uygulaması kapsamında olan kullanıcılara düzenlenir.
GİB'e takip eden gün saat 24.00 e kadar hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.Faturalar alıcısına GİB üzerinden iletildiği için ayrıca bir raporlama yapılmaz.
Fatura GİB'e iletilmediği için, format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.Fatura GİB'e iletildiği için, UBL-TR formatı zorunludur.
Fatura hem e-posta üzerinden hem de kağıt çıktı aIınarak alıcısına iletilebilir.Fatura, Gelir İdaresi sistemi üzerinden alıcının e-Fatura sistemine iletilir.
Belgeler; mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.Belgeler; mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
GİB Portal yöntemi ile ya da Özel entegratör veya kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.