Gerçek Kişi veya Tüzel Kişiler İçin Başvuru Süreci

Gerçek Kişiler Mali Mühür kullanabilecekleri gibi elektronik imza da kullanabilirler Mali Mühür sertifikası + kart okuyucu almak için https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go linkinde bulunan Mali Mühür Sertifika Başvuru formunu şirkete ait imza sirkülerinde adı geçen yetkili kişi tarafından nüfus cüzdanına ait bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go Gelen linkten ön bilgiler girildikten sonra Giriş butonuna basılır
...
...
...
...