e-Defter Nedir

e-Defter Uygulaması, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya olarak hazırlanması, muhafaza edilmek üzere kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasını sağlayarak ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanıyan ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını mümkün hale getiren hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter Başvurusu İçin; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru e-Defter Kayıtlı Kullanıcılar Listesi İçin; http://www.edefter.gov.tr/edefterkayitlikullanicilar.html
LUCA e-Defter Çözümü; http://www.luca.com.tr/Sayfa/fiyat/57