Özelgeler

1. e-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi durumunda VUK’nun 353/1. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine dair Danıştay Kararını görüntülemek için tıklayınız

2. Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hakkındaki özelge için tıklayınız