e-İmza ya da Mali Mührümü aldım hangi yöntemle e-SMM kullanayım, aralarındaki farklar nelerdir?

Başvuru yöntemi, e-SMM Uygulamasını kullanım yöntemine göre tercihen değişebilir; e-SMM GİB Portal ve Özel Entegratör vasıtasıyla olmak üzere iki Yöntem ile oluşturulabilir.

Yöntemler Arasındaki Farkları Gösteren Tablo
e-SMM GİB Portal Yöntemi Özel Entegrasyon Yöntemi
Başvuru e-SMM kullanmak için GİB üzerinden başvuru yapılmalıdır Özel Entegratör sistemi üzerinden kullanılacaksa GIB üzerinden başvuru yapılabileceği gibi özel entegratörler mükellef adına GIB'e başvuru aktivasyonunu yapabilir.
e-İmza/Mali Mühür Kullanımı Portal üzerinden işlem yaparken her zaman e İmza veya Mali Mühür işlem yapılan bilgisayarda kurulu ve takılı olmalıdır. Dolayısıyla e İmza sürücüsü ya da java gibi teknik gereksinimlerin bilgisayarda tam ve çalışır olması gerekmektedir. Makbuz keserken e İmza ya da Mali Mühürün bilgisayarda ya da mobil cihazlarda kurulu ve takılı olmasına gerek yoktur. Makbuzlar Özel Entegratörün Mali Mührü ile İmzalanmaktadır
Makbuz Oluşturma ve Gönderme Makbuzlar GİB sisteminden tek tek oluşturulmakta ve imzalanmaktadır. Ayrıca toplu makbuz düzenleme ve imzalama gibi bazı fonksiyonel özellikler uygulamada bulunmamaktadır. Özel entegratörlerin toplu makbuz düzenleme ve imzalama gibi özel fonsiyonel özelliklerinden yararlanılabilir
Gönderme Düzenlenen Makbuzların alıcılara iletilmesi süreçleri manuel ilerlemektedir. Makbuz bilgisayara indirildikten sonra kullanıcı çıktı alabilir ya da mail olarak alıcıya gönderebilir Makbuzların alıcılara iletimi konusunda özel entegratörlerin farklı fonksiyonel (mail, sms vb) fonksiyonel özelliklerinden yararlanılabilir
Raporlama GİB üzerinden düzenlenen makbuzların raporlanmasına gerek bulunmamaktadır. Özel entegratörler makbuzları müteakip gün saat 24.00 e kadar GİB'e otomatik raporlamaktadırlar
Makbuz Görsel Tasarım GİB portalı üzerinden düzenlenen makbuzlarda görsel tasarım yapılamamaktadır. GIB'in Standart tasarımı kullanılmaktadır. Özel entegratörün sunmuş olduğu fonksiyon özellikler çerçevesinde logo imza ve boyut tasarımları ile kişiye özel e SMM tasarımları oluşturulabilir.
İptal İşlemi e-Arşiv Fatura portal üzerinden imzalanmış/onaylanmış e Arşiv niteliğindeki (e-SMM, e-MM ve e-Arşiv Faturalar) e belgeler uygulama üzerinden iptal edilemez. Fakat tevsik yükümlülüğü tarafınıza ait olmak üzere kayıtlarınıza almayıp, yeniden doğru bir biçimde makbuz veya fatura düzenleyebilirsiniz. Özel entegratörler tarafından İptal işlemi yapılıp ilgili e SMM, GİB'e iptal olarak raporlanmaktadır