Kılavuz Uygulama

Bilgi

VUK GT 509 Kapsamında 01.07.2020 tarihi itibari ile geçişler dikkate alınmıştır.

Yıllara Göre Ciro

0 ₺50.000.000+

Sektörel Bilgiler

Seçtiğiniz kritere göre;
Uygulama Gerekçe Geçiş Tarihi
e-Fatura İsteğe Bağlı
e-Arşiv Fatura İsteğe Bağlı
e-Defter İsteğe Bağlı
e-İrsaliye İsteğe Bağlı
e-Müstahsil Makbuzu İsteğe Bağlı
e-Defter ve Muhasebe Fişi Saklama İsteğe Bağlı
e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Defter e-Bilet e-Müstahsil Makbuzu e-Defter ve Muhasebe Fişi Saklama

Seçtiğiniz kritere göre;
Uygulama Gerekçe Geçiş Tarihi
e-Fatura
e-Arşiv Fatura
e-İrsaliye
e-Defter
e-Bilet
e-Müstahsil Makbuzu
e-Defter ve Muhasebe Fişi Saklama