VUK Genel Tebliği (Sıra No: 456)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 467)