6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek AUD İlişkin Soru ve Cevaplar ve Asgari Ücret Desteği ile İlgili SGK Genelgesi 2016/4* 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru ve Cevaplar...>>>tıklayınız...


* Asgari ücret Desteği (2016/4) Sayılı Genelge...>>>tıklayınız...