1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği ile ilgili GİB Duyursu