2016 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi ile İlgili MB Gönderilen Yazı