Şirket Ortaklarının Şirkettteh Olan Alacaklarının Sermaye'ye İlavesinde Bilirkişi Raporu İstenmeyecek. SMMM veya YMM Raporu Yeterli Olacaktır