GİB Tarafından Defter Beyan Sisteminde Yapılan Değişiklikler

DUYURULAR

 

  • Çoklu (Birden Fazla) Belge Girişi'nde, belgeye ait toplam tutar sınırı 100 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.
  • Serbest Meslek Makbuzu (POS) girişinde, aynı Fiş No ile gelir belgesi ekleyememe sorunu giderildi.