Yeniden Değerleme İşlemlerinde Kullanılabilecek Hesaplama Araçlarımız, 2023 Yılı 3. Geçici Vergi Döneminde Yapılacak İşlemler Bakımından Güncellenmiştir….

 

YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNDE KULLANILABİLECEK HESAPLAMA ARAÇLARIMIZ 2023 YILI 3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER BAKIMINDAN GÜNCELLENMİŞTİR

03.10.2023

Değerli meslek mensupları, malumlarınız olduğu üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Geçici 32 ve Mükerrer 298 Ç maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde kullanılmak üzere Birliğimizce sizler için Excel hesaplama araçlarımızı yayınlamaktayız.

2023 yılının 1. Geçici vergi dönemine ait işlemlerde kullanılmak üzere ilgili hesaplama araçlarımızı 14.04.2023 tarihli duyurumuzda, 2023 yılının 2. Geçici vergi dönemine ait işlemlerde kullanılmak üzere ilgili hesaplama araçlarımızı ise 17.07.2023 tarihli duyurumuzda sizlerle paylaşmıştık. İlgili Duyurularımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

14.04.2023 https://www.turmob.org.tr/haberler/11de4068-ce36-47f2-bac3-06be6bf3f484/-2023-yili-yeniden-degerleme-islemlerinde-kullanilabilecek-hesaplama-araclari--hakkinda-duyuru

17.07.2023 https://www.turmob.org.tr/haberler/c35d2a95-8f44-4efa-9729-dcd5f9782515/yeniden-degerlemb-islemlerinde-kullanilabilecek-hesaplama-araclarimiz--2023-yili-2--gecici-vergi-don?q=1689577286248

 

İlgili hesaplama araçlarımızı 2023 yılı 3. Geçici Vergi Dönemi itibariyle yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde de kullanılmak üzere gerekli güncelleme işlemlerimiz (2023 3. Geçici Vergi Dönemi için Yeniden Değerleme oranı % 34,80 olarak güncellenmiş ve amortisman hesaplamaları da 30.09.2023 tarihi baz alınarak güncellenmiştir) yapılmıştır. Bu duyurumuz ekinde 2023 yılı 3. Geçici Vergi Döneminde yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde kullanılacak hesaplama araçlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu hesaplama araçlarında, TÜİK tarafından henüz ilgili dönemleri kapsayacak Yİ-ÜFE oranları açıklanmadığından, hali hazırda sadece açıklanmış olan oranlara göre 2023/3. Geçici Vergi Dönemi için gerekli hesaplamalar yapılabilmektedir. TÜİK tarafından izleyen tarihlerde oranlar açıklandıkça 2023 yıl sonu itibariyle yıllık vergilendirme dönemine ait hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli güncellemeler tarafımızca yapılıp, yeni versiyonları yayınlanacaktır. 

Söz konusu hesaplama araçlarında yer alan çalışma sayfalarında sadece açık krem renkli hücrelere veri girişi yapılacak olup, diğer hücreler veri girişine karşı kilitli olup bu hücrelere bir veri girişi yapılamayacak ve veri girişi yapılmasına da gerek olmayacaktır. İlgili hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Sizlerden iletilebilecek görüş ve öneriler çerçevesinde hesaplama araçlarımızda gerekli güncellemeler tarafımızca yapılacaktır. Hesaplama aracına ilişkin görüş ve önerilerinizi hesaplamaaraclari@turmob.org.tr mail adresine iletebilirsiniz.

İlgili hesaplama araçlarının internet sitemizde yer verilen güncel halinin çalışmalarınızda kullanılması gereğini belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

 

Hesaplama Araçları:

1. SEÇENEK: 2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmamış olması durumunda, 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri bazında Geçici 32 veya Mük.298 Ç yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ...>>>


2. SEÇENEK: 2022 yılında Geçici 32 veya Mük.298 Ç uyarınca Yeniden Değerleme yapılmış olması ve 1.1.2023 tarihi itibariyle İktisadi kıymetin MALİYET BEDELİ toplamı ile AMORTİSMAN BEDELİ toplamı dikkate alınarak 2023 yılı Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle sadece MÜK.298 Ç ye göre yeniden değerleme yapılmak istenmesi halinde kullanılacak hesaplama aracı için TIKLAYINIZ...>>>
 

NOTLAR:

1- İlgili çalışma sayfalarında hataen formüllerin silinmeye karşı korunması için SAYFA KORUMA PAROLASI eklenmiştir. İhtiyaç olması halinde kullanabilmeniz için sayfa koruma parolası, 123 olarak belirlenmiştir.

Gözden Geçir / Sayfa Koruma Parolasını Kaldır bölümünden parola kaldırma işlemi yapılabilir.

2- Çalışma sayfalarındaki sütunların ekrana sığması bakımından sayfa büyültme ölçeği bazı kullanıcılar açısından küçük kaldığı durumlarda, hücrelerde yer alan metinlerin de yazı büyüklüğü küçük kalabilmektedir. Bu şekilde sorun yaşayan kullanıcıların, sayfanın sağ alt köşesinde yer alan sayfa ölçeklendirme (yakınlaştır) bölümünden gerekli sayfa ölçeği ayarına kendileri getirebilirler, bu şekilde metinler de daha okunur hale gelebilecektir.

3- 1. Seçenek Hesaplama Aracında yer alan BEYAN EKİ LİSTE GEÇİCİ 32 çalışma sayfasındaki verilerin, Yeniden Değerleme Beyannamesi verilmesi sırasında BDP de ilgili bölüme (YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ tablosu) kolaylıkla getirilebilmesi için; ilgili çalışma sayfasındaki tüm verilerin seçilip, kopyalanarak, başka yeni bir EXCEL dosyasına yapıştırılması ve bu dosyasının da Farklı Kaydet seçeneği ile “Metin (Sekmeyle Ayrılmış) (*.txt)” şeklinde yeni bir dosya olarak kaydedilmesi ve dosyadaki verilerin BDP de ilgili tabloya Excel’den Veri Al seçeneği ile getirilmesi mümkün bulunmaktadır. BDP tablosuna aktarılan verilerin en üstünde yer alan (1.Sıradan önceki) sütün başlık satırları ve en altta yer alan TOPLAM alt satırı verisi, mükerrer veya hatalı hesaplama yapılmaması için silindiğinde, gerekli aktarım işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. Tablodaki verilerin karşılık olarak kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Geçici 32 kapsamında yeniden değerleme işlemi yapılmadığında, beyanname de verilmesi gerekmeyeceğinden bu işlemlerin yapılmasına gerek olmayacaktır.

4- 2023/3. Geçici Vergi Dönemi Sonunda ayrılması gereken Amortisman Tutarı sütununda yer alan tutarlar, belirtilen amortisman yöntemine göre 2023 yılı için ayrılması gereken amortisman tutarının 3/4 ü (0,75 i) olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 2023 yıl sonu yıllık vergilendirme dönemi için ilgili hücredeki formülasyonda daha sonra tarafımızca güncellemeler yapılacak ve yayınlanacaktır.

5- İlgili hesaplama araçlarında sadece DOLDURULMASI GEREKEN TABLO daki açık krem renkli hücrelere veri girişi yapılacaktır. İlgili hücrelere tek tek veri girişi yapılması mümkün bulunduğu gibi, bu hücrelere başka excel dosyalarından aynı format ve nitelikte olmak kaydıyla (metinsel ifadelerin de ilgili hücre içinde açılan ComboBax’(açılan hücre) taki ifade ile aynı olması zorunludur) verilerin kopyalanıp yapıştırılması da mümkün olabilecektir.

6- Kilitli olan hücrelerdeki formülasyonlara müdahale edilmemesi, hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması bakımından önem taşımaktadır. Tarafınızca tespit edilebilecek hesaplama hataları veya önerileriniz hakkında duyurumuzda belirtilen mail adresimize önerilerinizi iletebilirsiniz.