YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN KULLANIMA SUNULAN HESAPLAMA ARACININ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA DUYURU

17.12.2022

 

Değerli meslek mensupları, 28.11.2022 günü sizlerin istifadesine sunduğumuz Yeniden Değerleme Hesaplama aracımızın, geliştirilmesine yönelik olarak sizlerden gelen kıymetli talep ve öneriler çerçevesinde gerekli güncelleme işlemleri peyder pey sürdürülmüş ve güncel versiyonlarına internet sitemizde yer verilmiştir. Yapılan güncellemeler esas itibariyle ana başlıklar halinde belirtebiliriz:
 

  1. Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman usulünde, hesaplanması gereken kümülatif amortisman tutarının iktisadi kıymetin ömürlerinin belli yıllarında excel formülasyonu nedeniyle ortaya çıkan hesaplama hataları giderilmiş,
  2. Kıst amortismana tabi binek otomobillerinde azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılması durumunda ilk yılı izleyen yıllarda amortisman hesabına esas değerin ilk yıl için azalan bakiyelere göre hesaplanan tam amortisman tutarı baz alınarak ve ilk yıl ayrılmayan tutarın tamamı son yıl amortismanına eklenecek şekilde excel formülasyon yapısı güncellenmiş,
  3. Azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman usulünde iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün 3 ve daha az olması halinde, azami amortisman tutarının (%50) aşılmaması gereğine ilişin gerekli güncelleme yapılmış,
  4. Aralık 2021 yılında alınan iktisadi kıymetlerin Geçici 32 uyarınca hesaplanan Yeniden değerleme oranının 1 in altında çıkması durumunu dikkate alınarak, yeniden değerleme sonrası değerin yeniden değerleme öncesi değerden düşük oluşması hususu, formülasyona yapılan eklemeler ile düzeltilmiş,
  5. Geçici 32. Md. Kapsamında yeniden değerlemeye tabi olan ancak amortisman ayrılması mümkün olmayan arazi ve arsaların yeniden değerleme hesabında, amortisman tutarının sıfır olarak dikkate alınmasına ve bu suretle yeniden değerleme yapılmasına yönelik güncelleme eklenmiş,
  6. 2022 ve sonraki yıllar için kalan amortisman süresinin hesabında güncelleme yapılmış,
  7. Veri sütün başlıklarının kolay bir şekilde izlenebilmesi için bölmeleri (satır ve sütün) dondur seçeneği ile gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Siz değerli meslek mensuplarının geri dönüşleri çerçevesinde, ilgili hesaplama aracının internet sitemizde yer verilen güncel halinin çalışmalarınızda kullanılması gereğini belirtir,iyi çalışmalar dileriz.


Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Kullanıma Sunulan Hesaplama Aracı için tıklayınız...>>>

 

Saygılarımızla…