Defter Beyan Sistemi Duyurusu
 

İşletme Hesabı ve Basit Usul Mükellefler İçin
e-Arşiv Fatura Excel Aktarımı Kullanıma Açıld
ı


 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükelleflerin “e-Arşiv Fatura” ile tevsik edilen gelir kayıtların Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 17.10.2019

 

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular