Yönetmelik Değişiklikleri ile İlgili Açıklamalar "Yeni Yayınlanan Yönetmelikler (İşlenmiş Metin)"


Yönetmelik Değişiklikleri ile İlgili Açıklamalar...lütfen tıklayınız...>>>
 

Yeni Yayınlanan Yönetmelikler


* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK (SMMM'ler Odaları ve YMM'ler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)...lütfen tıklayınız...>>>


* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  STAJ YÖNETMELİĞİ (SMMM'lik ve SM'lik Staj Yönetmelğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.05.2015 tarih ve 29355 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)...lütfen tıklayınız...>>>


*
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ  (SM'lik, SMMM'lik ve YMM'lik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16.05.2015 tarih ve 29357 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali)...lütfen tıklayınız...>>>


* TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasaına Dair Yönetmelik, 16.05.2015 tarih ve 29357 sayılı R.G. İşlenmiş Hali)...lütfen tıklayınız...>>>


* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK..(Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22.05.2015 tarih ve 29363 Sayılı R.G. İşlenmiş Hali) ...lütfen tıklayınız...>>>


* SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı R.G. İşlenmiş Hali)....
lütfen...>>>tıklayınız...