Tüm Beyan ve Bildirimlerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması İçin GİB'na başvuruda bulunulmuştur…