Değişen Dünyada

Geleceğin SMP’leri

Edinburgh Grubu, Değişen Dünyada Geleceğin SMP’leri isimli bir anket başlattı.

Değişen Dünyada Geleceğin SMP’leri çalışmasının amacı, sürekli değişen dünyaya daha iyi nasıl uyum sağlanabileceği ve bunun nasıl sermayeye dönüştürülebileceği konusunda Muhasebe Meslek Örgütleri ve küresel düzeyde SMP’leri destekleyen diğer kuruluşları ile birlikte SMP’leri de bilgilendirmektir. Bu anket, dijital teknolojiler, düzenleme/düzenleme eksikliği ve SMP’lerin sunması gereken hizmetlere ilişkin gelişen müşteri beklentileri ile ilgili ve bunlar arasındaki zorluklar ve fırsatları ortaya çıkartmaktır.
 

Geleceğin SMP’leri anketi Türkçe dahil Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, Romence ve İspanyolca dilinde hazırlanmış ve 15 Temmuz 2018 tarihine kadar yanıt göndermeye açık olacaktır.
 

Ankete yanıt göndermek için tıklayınız… Edinburgh Grubu SMP Anketi

 

Edinburg Grubu

TÜRMOB’un kurucu üyesi olduğu Edinburgh Grubu, Afrika, Kuzey Amerika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Latin Amerika’dan 900.000’den fazla muhasebe meslek mensubunu temsil eden ve 16 muhasebe meslek kuruluşunun oluşturduğu bir koalisyondur.

 

2000 yılında kurulan, Edinburgh Grubu’nun misyonu, uluslararası muhasebe mesleğinin gelişiminin, geniş çapta küresel ekonomi ve toplumdaki süreci yansıtarak, farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaktır.
 

Edinburgh Grubu, bu misyonu gerçekleştirmek için, KOBİ/SMP’lerin, bağımlı çalışan muhasebe meslek mensuplarının ve özellikle IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) bünyesinde gelişmekte olan ulusların çıkarlarını savunmaktadır.