GİB REHBER VE BROŞÜRLER

GİB REHBER VE BROŞÜRLER

 

1- Hazır Beyan Sistemi Broşürü…>>>

2- Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi…>>>

3- Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü…>>>

4- Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi…>>>

5- Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi…>>>

6- Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü…>>>

7- Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi…>>>

8- Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü…>>>

9- Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi…>>>

10- Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü…>>>

11- Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi…>>>

12- Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü…>>>

13- Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi…>>>

14- Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi…>>>

15- Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü…>>>

16- G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi…>>>