Defter Beyan Sistemine
“Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine” Yönelik Girişler
 15 Ocak 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir

 

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan “Genel Bilgiler” ve “ Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine” yönelik bilgi girişlerinin 15.01.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Söz konusu bilgi girişlerinin yapılmaması durumunda, sistem içeresinde başka sayfalara geçiş yapılması mümkün olmayacaktır. 25.11.2019

 

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular