İmalat ve İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisinin 1-5 Puan İndirimli Olarak Uygulanmasına Yönelik Hesaplama Aracında Güncelleme Yapılması Hakkında Duyuru

İMALAT VE İHRACAT FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİNİN 1 – 5 PUAN İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANMASINA YÖNELİK HESAPLAMA ARACINDA GÜNCELLEME YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

 

02.10.2023

 

Bilindiği üzere, 7456 sayılı kanunun 21 inci maddesiyle, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı % 20 den          % 25 e yükseltilmiş ve ayrıca aynı düzenleme ile ihracat faaliyetinden elde edilen kazançlar için 1 puan olarak uygulanmakta olan indirim oranı 5 puana çıkartılmış, imalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara için 1 puan olarak uygulanmakta olan indirim oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7456 sayılı Kanunun ile Kurumlar Vergisi oranında ve İhracat ve İmalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklikler sonrasında, Birliğimizce daha öncesinde yayınlanmış olan “2023 Yılı İçin İmalat ve İhracat Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Olarak Excel Hesaplama Aracı” güncellenmiştir. Yapılan güncelleme işlemi, yukarıda da belirtildiği üzere 1.10.2023 tarihinden sonra verilecek beyannameler bakımından geçerli olduğundan 2023 yılına ilişkin 3. Geçici Vergi dönemi beyannamesi ve daha sonrasında verilecek Geçici ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yararlanılacak 32/7 ve 32/8 de belirtilen indirimlerin hesaplanması bakımından yeni güncellenmiş hesaplama aracının kullanılması gerekmektedir.

Bu güncellenen hesaplama aracımızda da daha öncesinde olduğu gibi birden fazla yatırım teşvik belgesi olan ve her birine ilişkin vergi indirim oranı ile indirimli kurumlar vergisi matrahı (32/A) uygulamasından yararlanılabilecek kazanç tutarı farklı olan işletmelerin de hesaplamalarını barındırabilecek şekilde yer verilmiştir.

Bu çerçevede güncellenen yeni hesaplama aracımıza Birliğimizin ana sayfasında yer verilen Hesaplama Araçları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu hesaplama aracının kullanımına ilişkin olarak, daha öncesinde yapılan duyurumuzun  da (https://www.turmob.org.tr/Arsiv/FCKEditor/userfiles/file/e-fatura/1Puan%C4%B0ndirimi(4).pdf)   dikkate alınması ve hesaplama aracının bu güncel halinin 2023 yılı 3. Geçici Vergi dönemi ve sonrasında verilecek kurumlar vergisi beyannameleri açısından kullanılmasını,  daha önceki dönemlere ilişkin hesaplamalar bakımından ise Birliğimizce daha önce yayınlanmış hesaplama araçlarımızın kullanılması gerektiğini belirtiriz.

Hesaplama aracımızın geliştirilmesine ilişkin görüşlerinizi hesaplamaaraclari@turmob.org.tr adresine iletebilirsiniz.

İlgili Hesaplama Aracına Ulaşmak için tıklayınız...>>>

 

NOT:

Hesaplama aracının sarı renkli hücreleri dışındaki hücreler formül korumasına amacıyla kilitlenmiş olup bu hücrelere veri girişi, değişikliği ve silinme işlemi yapılamamaktadır. Formüllü hücrelerde değişikliklerin yapılmaması hesaplamaların sağlıklı gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Şekil değişikliklerin (hücre genişliği, rengi, satır yüksekliği vb.)  yapılabilmesi amacıyla sayfa koruma parolasının kaldırılması için; sayfa koruma parolası 123 olarak belirlenmiştir.