Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı


* Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi, Verilmesi ve Saklanması ile ilgili... Maddenin
Eski ve Yeni Hali için lütfen tıklayınız...

* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı R.G.) ...lütfen tıklayınız...