Defter Beyan Sistemi

Dönemsellik İlkesi Güncellemesi

 

Muhasebenin “dönemsellik ilkesi” kapsamında yer alan giderlerin dönem(ler) itibariyle kayıt altına alınmasına ilişkin geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Söz konusu kayıtların sistem içerisinde yönetilmesi amacıyla basit usule tabi mükellefler ile işletme ve çiftçi işletme defteri tutan mükellefler için “dönemsellik ilkesi” butonu ve belge türü seçeneğine “dönemsellik gider türü” eklenmiştir. 22.05.2019

 

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular